картридд магнум новое
картридд магнум новое

KWADRON Magnum (диаметр игл 30 и 35)

1-8 размеры /4.50р за 1 шт
от 1 до 4 за 1 уп 60 руб

9-12 размеры 70 руб за 1 уп/5руб за 1 шт

13/17 размеры 70 руб за 1 уп / 5руб за 1 шт

Описание товара

В наличие имеется!

30/7 MGLT                                   35/5 MGLT

30/9 MGLT

30/11 MGLT

30/13 MGLT

30/15 MGLT

30/17 MGLT